^Start

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Colectia numismatica cuprinde 14.500 monede

Colectia de istorie a tehnicii numara 900 piese

Colectia de carte si istoria artei - 300 de exemplare

Colectia de arta populara si etnografie - 1121 de piese

Program vizitare: Luni - Sâmbătă, 09:00 - 17:00

360 Tour

Credință și culoare
Piese de artă - carte veche

Scaneaza pentru a vizualiza

Vizitatori

Azi
Saptamana asta
Luna asta
Total
4
6516
13036
4917125

# în secțiunea "Biblioteca electronică" puteți citi online publicațiile noastre

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 96 din 1555/28.12.2022 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2023 ca zi liberă, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1267/29.12.2022, instituţia noastră va recupera prin prelungirea programului de lucru după cum urmează:

Ziua Program
06 iunie 08:00 - 17:00
07 iunie 08:00 - 17:00
08 iunie 08:00 - 17:00
09 iunie 08:00 - 17:00
12 iunie 08:00 - 17:00
13 iunie 08:00 - 17:00
14 iunie 08:00 - 17:00
15 iunie 08:00 - 17:00
 
Manager interimar,
dr. Magina Livia

Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a analizat solicitarea şi documentaţia de acreditare A Muzeului Banatului Montan, Reșița în şedinţa din 16.02.2023, în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 2057 din 2007, pentru aprobarea criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice.

Documentația a fost însoțită de nota de constatare privind îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de acreditare întocmită de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin şi referatul de oportunitate privind acreditarea acestui muzeu, întocmit de Direcţia Patrimoniu Cultural, şi a dat aviz favorabil acreditării instituţiei noastre, prin Ordin al ministrului Culturii nr. 2708 din 03.03.2023.

Reacreditarea este obligatorie o dată la 5 ani, dar nu poate fi iniţiată mai devreme de 3 ani de la ultima acreditare.

Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003 prevede că funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice din România este condiţionată de acreditarea acestora însă doar 130 de muzee și colecții muzeale sunt acreditate sau reacreditate, după caz, acreditarea fiind o etapă juridico-administrativă obligatorie în activitatea muzeelor din România.

Acreditarea unui muzeu aduce acestuia plus-valoare și încredere sporită din partea eventualilor colaboratori sau donatori, având în vedere că îndeplinește standardele naționale: administrarea unui patrimoniu cultural constituit şi dezvoltat pe baze ştiinţifice, existenţa personalului calificat, menţinerea unui sistem actualizat de evidenţă a acestuia, valorificarea patrimoniului muzeal prin expoziţii permanente şi temporare, organizarea de programe şi activităţi educative destinate publicului, precum şi prin activităţi de marketing cultural.

Manager interimar,
Dr. Livia Magina

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin; având în vedere referatul Direcţiei Generale Juridice şi de Administraţie Publică Locală nr. 20004/12.09. 2022 privind abrogarea distinctă a unor acte administrative emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa; 

DISPUNE:

Art. 1 - În vederea asanării actelor administrative active căzute în desuetudine, la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, se abrogă expres:

- Dispoziţia nr. 294/11.07.2022 privind demararea procedurilor pentru pregătirea concursului de proiecte de management la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa;
- Dispoziţia nr. 358/23.08.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi de soluţionare a contestaţiilor, la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa, precum şi a Caietului de obiective;
- Dispoziţia nr. 359/23.08.2022 privind aprobarea componenţei comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, prccum şi a secretariatului comisiilor în cauză, pentru concursul de proiecte de management organizat în vederea ocupării postului de manager la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa;
- Dispoziţia nr. 360/23.08.2022 pentru aprobarea anunţului privind organizarea concursului de proiecte de management la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa.

Art. 2 - Prezenta dispoziţie intră în vigoare şi se comunică, potrivit prevederilor art. 197 alin. (1) şi alin. (4), precum şi art. 199 alin. (l)-(2) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia Generală Juridică şi de Administraţie Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
- Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Control Intern Managerial, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
- Muzeul "Banatului Montan" Reșița;
- Persoanele nominalizate în anexa la Dispoziția nr. 359/23.08.2022.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 96 din 19.01.2022 privind stabilirea zilei de 02 decembrie 2022 ca zi libera, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 65/21.01.2022, instituţia noastră va recupera prin prelungirea programului de lucru după cum urmează:

Ziua Program
05 decembrie 08:00 – 17:00
06 decembrie 08:00 – 17:00
07 decembrie 08:00 – 17:00
08 decembrie 08:00 – 17:00
09 decembrie 08:00 – 17:00
12 decembrie 08:00 – 17:00
13 decembrie 08:00 – 17:00
14 decembrie 08:00 – 17:00
 
Manager interimar,
dr. Magina Livia
  • Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, organizează la sediul său, din municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa, instituţie publică de cultură organizată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

Volume publicate
Banatica
Vanzare de carte