^Start

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Colectia numismatica cuprinde 14.500 monede

Colectia de istorie a tehnicii numara 900 piese

Colectia de carte si istoria artei - 300 de exemplare

Colectia de arta populara si etnografie - 1121 de piese

Program vizitare: Luni - Sâmbătă, 09:00 - 17:00

360 Tour

Credință și culoare
Piese de artă - carte veche

Scaneaza pentru a vizualiza

Vizitatori

Azi
Saptamana asta
Luna asta
Total
4398
9185
52899
5114602

# în secțiunea "Biblioteca electronică" puteți citi online publicațiile noastre

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Vasul strecurător de la Stenca Liubcovei.

Obiectul lunii ianuarie 2022 la Muzeul Banatului Montan

Unul dintre cele mai vechi meșteșuguri practicate de către om este confecționarea de obiecte din lut. Acestea erau obținute prin amestecul a patru elemente considerate de vechii greci ca fiind primordiale în existența materiei: pământ, apă, foc și aer. Pornind de la simpla modelare a lutului în contact cu apa și exploatând transformarea pe care o suferă un obiect obținut astfel prin ardere, omul a reușit să dezvolte o tehnologie pe care o va utiliza continuu de-a lungul evoluției civilizației până în prezent.

Descoperirile arheologice au scos la lumină o varietate de obiecte ceramice a căror funcționalitate a fost stabilită prin prisma unor cercetări cu caracter pluridisciplinar. Propunem, astfel, pentru obiectul lunii martie un vas strecurător încadrat temporar Epocii Dacice. Această strecurătoarea dacică este confecționată din lut, modelată la roată, având exteriorul lustruit, corpul conic în partea inferioară cu perforații și ușor teșit la bază, prezintă gură evazată și buza rotunjită. Toarta, puțin înălțată este prinsă de buză și de zona diametrului maxim.

Artefactul provine din așezarea fortificată de la Stenca Liubcovei, așezare locuită în Epoca Bronzului și în cea de-a doua Epocă a Fierului. În cadrul acestei așezări, perioadei dacice îi corespunzând două niveluri de locuire, primul nivel cuprins între sec. III î. Hr. – I î. Hr. și al doilea nivel din care provine obiectul prezentat, cuprins între sec. I î.Hr. – I. d.Hr.

Strecurătoarele au fost utilizate individual sau ca părți componente ale unor ansambluri de vase utilizate la obținerea diferitelor produse lactate; la prepararea mierii; la strecurarea diferitelor băuturi obținute prin înmuierea și fermantarea boabelor, fructelor pentru producerea sucurilor sau vinului; pentru prepararea variatelor amestecuri lichide de grăsimi vegetale și animale sau ca afumători. Se consideră că strecurătorile ar fi fost utilizate și în practici de cult în cadrul unor ritualuri de purificare a lichidelor.

În sud-estul Europei, pentru intervalul cuprins între începutul Neoliticului și până la sfârșitul epocii Bronzului, au fos descoperite strecurători având forme conice, semicirculare și semisferice. Strecurătoarele de tip ceașcă semisferică cu mâner și găuri de diferite dimensiuni au fost utilizate de la începutul Epocii Bronzului și în Epoca Fierului.

Alina Gheorghe
muzeograf

Bibliografie

ZLATUNIĆ Romuald,Prehistoric ceramic colanders and their use in the eastern adriatic coast and its hinterland, în Historia Achaeologica, 50, 2020, p. 25-85.

GUMĂ Marian, SĂCĂRIN Caius, Cercetările arheologice de la Stenca Liubcovei,în Materiale și cercetări arheologice, A XV-A sesiune anuală de rapoarte, 1983, p. 135-137.
GUMĂ Marian, Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (județul Caraș-Severin), în Banatica, 4, 1977, p. 69-104.
AILINCĂI Sorin Cristian, Începuturile Epocii Fierului în Dobrogea, în SCIVA, t. 64, nr. 3-4, 2013, p. 223-292.

Obiectul_lunii_martie_2023_la_Muzeul_Banatului_Montan_01.JPGObiectul_lunii_martie_2023_la_Muzeul_Banatului_Montan_02.jpg

Volume publicate
Banatica
Vanzare de carte