^Start

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Colectia numismatica cuprinde 14.500 monede

Colectia de istorie a tehnicii numara 900 piese

Colectia de carte si istoria artei - 300 de exemplare

Colectia de arta populara si etnografie - 1121 de piese

Program vizitare: Luni - Sâmbătă, 09:00 - 17:00

Vizitatori

Azi
Saptamana asta
Luna asta
Total
585
2224
54114
4802088

# în secțiunea "Biblioteca electronică" puteți citi online publicațiile noastre

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

O nouă etapă în istoria industrială a Banatului montan s-a deschis odată cu integrarea uzinelor, exploatărilor şi domeniilor imperiale din Banat în nou înfiinţata societate pe acţiuni cu capital francez şi austriac – StEG (K.u.K. privilegierte östereichische Staats Eisenbahn Gesellschaft/ Societatea privilegiată Imperială şi Regală a Căilor Ferate de Stat). Demersul statului austriac a fost motivat de interesul tot mai ridicat în acea epocă pentru construirea de căi ferate, astfel că uzinele, exploatările şi domeniile StEG din Banat au constituit la acea vreme cel mai mare complex industrial de pe teritoriul Austro-Ungariei. O problemă cu care s-a confruntat societatea StEG, printre altele, a fost cea de valorificare a cantităților mari de cărbune extrase de la Steierdorf-Anina. În consecință, la Anina s-au pus bazele unei uzine metalurgice sau „de fier” a cărei activitate a debutat în anul 1861. Printre structurile de producție componente s-a numărat și turnătoria cu două cubilouri care a ajuns să producă următoarele mărfuri: fontă mecanică și articole necesare căilor ferate, sobe, plăci pentru sobe, conducte de gaz și apă, candelabre, balustrade pentru scări, grilaje pentru balcoane, piese turnate necesare sectoarelor de pudlaj, laminare sau miniere și alte piese destinate comercializării.

În cadrul acesteia a funcționat și un atelier de turnătorie artistică care a produs în timp o serie de obiecte de artă decorativă: statuete cu scene de vânătoare (pentru asociațiile de tir care funcționau în Banat); farfurii decorative cu scene mitologice (pentru colecționari); sau medalii care, turnate într-un număr limitat, se distribuiau participanților la diferite evenimente culturale (aniversări, omagieri, congrese etc.). Medalia aflată în patrimoniul muzeului reșițean și expusă în cadrul proiectului „Exponatul lunii la muzeu”, reprezintă o variantă inedită a medaliilor produse la Anina, conform bibliografiei de specialitate. Ea se adaugă altor exemplare aflate în colecții ale muzeelor din Banat (de exemplu, la Muzeul Național al Banatului din Timișoara) sau în colecții particulare. Ele fac dovada măiestriei meșteșugărești, dar și a nivelului tehnic și artistic atins de creatorii lor, fiind o reflectare a epocii și a mediului în care au fost produse. Tendinţele estetice ale vremii pot fi regăsite pe aversul şi reversul medaliei, care redau în limbaj propriu efervescenţa creativă a sfârșitului de secol XIX, precum și mesajul funcțional dedicat momentului marcat.

dr. Ligia Boldea, conserv. Claudia Tudorescu

Bibliografie:

Costin Feneșan, Rudolf Gräf, Vasile Mircea Zaberca, Ion Popa, Din istoria cărbunelui. Anina 200, Muzeul de Istorie al Județului Caraș-Severin, Reșița, 1991.

Király Csaba József, „Egykori magyar vármegyék és települések érmei, V. Erdély 8: Perjámostól – Szászsebesig”, în Éremtani Lapok, nr. 167, iulie 2018, p. 13-16.

Marcela Oprescu, Artă și meșteșug. Colecția de obiecte din metal (sec. XIX-XX), Ed. Graphite, Timișoara, p. 18-19.

Nicoleta Demian, Medalii turnate la Anina din colecția Muzeului Național al Banatului din Timișoara (în curs de apariție).

Obiectul_lunii_decembrie_2022_la_Muzeul_Banatului_Montan_1.jpgObiectul_lunii_decembrie_2022_la_Muzeul_Banatului_Montan_2.jpgObiectul_lunii_decembrie_2022_la_Muzeul_Banatului_Montan_3.jpg

Volume publicate
Banatica
Vanzare de carte