^Start

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Colectia numismatica cuprinde 14.500 monede

Colectia de istorie a tehnicii numara 900 piese

Colectia de carte si istoria artei - 300 de exemplare

Colectia de arta populara si etnografie - 1121 de piese

Program vizitare: Luni - Sâmbătă, 09:00 - 17:00

Vizitatori

Azi
Saptamana asta
Luna asta
Total
68
11719
68
4317221

# în secțiunea "Biblioteca electronică" puteți citi online publicațiile noastre

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Anunțuri

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin; având în vedere referatul Direcţiei Generale Juridice şi de Administraţie Publică Locală nr. 20004/12.09. 2022 privind abrogarea distinctă a unor acte administrative emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa; 

DISPUNE:

Art. 1 - În vederea asanării actelor administrative active căzute în desuetudine, la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, se abrogă expres:

- Dispoziţia nr. 294/11.07.2022 privind demararea procedurilor pentru pregătirea concursului de proiecte de management la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa;
- Dispoziţia nr. 358/23.08.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi de soluţionare a contestaţiilor, la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa, precum şi a Caietului de obiective;
- Dispoziţia nr. 359/23.08.2022 privind aprobarea componenţei comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, prccum şi a secretariatului comisiilor în cauză, pentru concursul de proiecte de management organizat în vederea ocupării postului de manager la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa;
- Dispoziţia nr. 360/23.08.2022 pentru aprobarea anunţului privind organizarea concursului de proiecte de management la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa.

Art. 2 - Prezenta dispoziţie intră în vigoare şi se comunică, potrivit prevederilor art. 197 alin. (1) şi alin. (4), precum şi art. 199 alin. (l)-(2) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia Generală Juridică şi de Administraţie Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
- Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Control Intern Managerial, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
- Muzeul "Banatului Montan" Reșița;
- Persoanele nominalizate în anexa la Dispoziția nr. 359/23.08.2022.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

  • Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, organizează la sediul său, din municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Muzeul „Banatului Montan" Reşiţa, instituţie publică de cultură organizată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

  • Rezultatul final al al concursului de recrutare organizat în perioada 19-25.07.2022, ora 09:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de muzeograf gr.l în cadrul Compartimentului Arheologie Preventivă al Muzeului Banatului Montan.
  • Rezultatul final al al concursului de recrutare organizat în perioada 19-25.07.2022, ora 12:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de inginer gr.l A în cadrul Serviciului Contabilitate-Administrativ al Muzeului Banatului Montan.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

  • Lista privind rezultatul probei interviu din data de 25.07.2022, ora 12:00, la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de inginer gr.l A în cadrul Serviciului Contabilitate-Administrativ a Muzeului Banatului Montan Reşiţa.
  • Lista privind rezultatul probei interviu din data de 25.07.2022, ora 09:00, la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muzeograf gr.l în cadrul Compartimentului Arheologie-Preventiva a Muzeului Banatului Montan Reşiţa.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

  • Rezultatul probei scrise susţinută în data de 19.07.2022, ora 12:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inginer gr.IA, studii superioare, în cadrul Serviciului Contabilitate-Administrativ a Muzeului Banatului Montan.
  • Rezultatul probei scrise susţinută în data de 19.07.2022, ora 09:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muzeograf gr.I, studii superioare, în cadrul Compartimentului Arheologie-Preventiva a Muzeului Banatului Montan.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

  • Rezultatul selecţiei dosarelor de încriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inginer gr.IA, la Serviciul Contabilitate-Administrativ, din cadrul Muzeului Banatului Montan, Reşiţa, care se va desfăşura în perioada 19-25 iulie 2022.
  • Rezultatul selecţiei dosarelor de încriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muzeograf gr .I , la Compartimentul Arheologie-Preventivă, din cadrul Muzeului Banatului Montan , Reşiţa, care se va desfăşura în perioada 19-25 iulie 2022.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

Muzeul Banatului Montan, cu sediul în Reşiţa, organizează în perioada 19.07.2022-25.07.2022, concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante, unul de muzeograf gr.I, studii superioare - Compartimentul Arheologie-Preventivă și unul de inginer gr.I studii superioare - Serviciul Contabilitate-Administrativ din cadrul Muzeului Banatului Montan Reşiţa.

Click aici pentru a vizualiza documentul oficial.

Volume publicate
Banatica
Vanzare de carte